اوراکل از نسل دوم زیرساخت ابری خود رونمایی کرد. این نسل جدید شامل ویژگی‌های جدیدی مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و بلاک چین است که به مشتریان اوراکل امکان می‌دهد تا برنامه‌های خود را سریع‌تر و آسان‌تر اجرا کنند.

مشخصات کلیدی نسل دوم زیرساخت ابری اوراکل:

هوش مصنوعی: خدمات جدید هوش مصنوعی مانند Oracle AI Platform و Oracle Cloud Infrastructure Data Science به مشتریان اوراکل امکان می‌دهد تا به طور آسان‌تر از هوش مصنوعی در برنامه‌های خود استفاده کنند.
یادگیری ماشین: خدمات جدید یادگیری ماشین مانند Oracle Cloud Infrastructure Machine Learning Engine و Oracle Big Data Cloud Service به مشتریان اوراکل امکان می‌دهد تا به طور آسان‌تر مدل‌های یادگیری ماشین را ایجاد و اجرا کنند.
بلاک چین: خدمات جدید بلاک چین مانند Oracle Blockchain Cloud Service به مشتریان اوراکل امکان می‌دهد تا به طور آسان‌تر برنامه‌های بلاک چین را اجرا کنند.


مزایای نسل دوم زیرساخت ابری اوراکل:

سرعت: نسل دوم زیرساخت ابری اوراکل به طور قابل توجهی سریعتر از نسل قبلی است.
کارایی: نسل دوم زیرساخت ابری اوراکل به طور قابل توجهی کارآمدتر از نسل قبلی است.
مقیاس‌پذیری: نسل دوم زیرساخت ابری اوراکل به طور قابل توجهی مقیاس‌پذیرتر از نسل قبلی است.
امنیت: نسل دوم زیرساخت ابری اوراکل به طور قابل توجهی امن‌تر از نسل قبلی است.


تاثیر نسل دوم زیرساخت ابری اوراکل:

نسل دوم زیرساخت ابری اوراکل می‌تواند به طور قابل توجهی به نفع مشتریان اوراکل باشد. این نسل جدید به مشتریان اوراکل امکان می‌دهد تا برنامه‌های خود را سریع‌تر، آسان‌تر و امن‌تر اجرا کنند.
نسل دوم زیرساخت ابری اوراکل شامل ویژگی‌های جدیدی مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و بلاک چین است.
نسل دوم زیرساخت ابری اوراکل به طور قابل توجهی سریعتر، کارآمدتر، مقیاس‌پذیرتر و امن‌تر از نسل قبلی است.
نسل دوم زیرساخت ابری اوراکل می‌تواند به طور قابل توجهی به نفع مشتریان اوراکل باشد.


منابع:

وب سایت  Oracle Cloud