مایکروسافت Azure و VMware همکاری خود را برای ارائه خدمات ابری ترکیبی به مشتریان سازمانی اعلام کردند. این همکاری به مشتریان امکان می‌ دهد تا به طور یکپارچه از خدمات Azure و  VMware در محیط‌ های ابری خود استفاده کنند.


مزایای این همکاری:


یکپارچه ‌سازی: مشتریان می ‌توانند به طور یکپارچه از خدمات Azure و VMware در محیط‌ های ابری خود استفاده کنند.

انعطاف‌ پذیری: مشتریان می‌ توانند برنامه ‌های خود را در هر محیط ابری که می‌ خواهند اجرا کنند.

مقیاس‌ پذیری: مشتریان می‌ توانند به طور آسان برنامه‌های خود را مقیاس ‌بندی کنند.

امنیت: مشتریان می‌توانند از مزایای امنیتی Azure و VMware بهره‌ مند شوند.

 
راه حل‌های ارائه شده:


:Azure VMware Solution  این راه حل به مشتریان امکان می‌ دهد تا محیط‌های VMware را در Azure اجرا کنند.

VMware Cloud Foundation on Azure : این راه حل به مشتریان امکان می‌ دهد تا VMware Cloud Foundation را در Azure اجرا کنند.


مشتریان هدف:


مشتریان سازمانی: این همکاری برای مشتریان سازمانی که به دنبال راه حلی یکپارچه برای مدیریت محیط‌ های ابری خود هستند، ایده‌آل است.

مشتریانی که از VMware استفاده می‌ کنند: این همکاری برای مشتریانی که از VMware استفاده می‌ کنند و می‌ خواهند به Azure مهاجرت کنند، ایده‌آل است.


تاثیر این همکاری:


این همکاری می‌ تواند به طور قابل توجهی به نفع مشتریان سازمانی باشد. این همکاری به مشتریان امکان می‌ دهد تا به طور یکپارچه از خدمات Azure و VMware در محیط‌ های ابری خود استفاده کنند، که می‌ تواند منجر به افزایش انعطاف ‌پذیری، مقیاس‌ پذیری و امنیت شود.

 

 

منبع: وب سایت Microsoft Azure