logo
. . .

گسترش دانش

چکاوک از ابتدای فعالیتش به پشتوانه‌ی متخصصان و کارشناسان خود، تلاش کرده است تا با برگزاری رویدادChakavak Day گامی در جهت گسترش فرهنگ دیجیتال شدن، توسعه‌ی اکوسیستم کارآفزینی و افزایش دانش آتی بردارد. رویداد چکاوک دی سالی یکبار در آبان ماه برگزار می شود علاقه مندان به حوزه شبکه و ابر می توانند از طریق #ChakavakDay در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنند.