Cloud 1 Cloud 2 Cloud 3 Chakavak Main Character

در حال بارگزاری...

پلتفرم ابری (PaaS)

Platform as a Service

Platform as a service یا پلتفرم به عنوان سرویس ، نوعی از سرویس های رایانش ابری است که بستری برای توسعه برنامه‌ها توسط ابر ارائه می دهد، انعطاف پذیری بالا سرعت مطلوب و گرفتاری کمتر با زیرساخت توسعه دهندگان را به استفاده از پلتفرم ابری ترقیب می کند. در این معماری زیرساخت های زیرین را از چشم توسعه دهندگان و سایر کاربران دور نگه داشته می شود . مشابه IAAS در این سرویس هم به اندازه استفاده کاربر هزینه پرداخت می شود و تا لایه اپلیکیشن در اختیار کاربر قرار می گیرد. چکاوک مفتخر است سرویس پلتفرم ابری خود را به عنوان یکی از مسولیت های اجتماعی خود با شرایط استثنایی در اختیار کسب و کار های کوچک قرار می دهد.

عنوان CPU RAM HDD قیمت
Kibana

4000000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
WordPress

4000000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
MariaDB+PhpMyAdmin

4500000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
Ghost

5000000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
MongoDB

5500000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
RabbitMQ

5500000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
PostgreSQL + Adminer

6000000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
Gitea

6000000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
MySQL + PhpMyAdmin

6250000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
Jenkins

6500000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
Restyaboard

6500000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
Mongo Express

6500000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
Grafana

7000000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
Redis

7000000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
SQLServer

7500000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
Elasticsearch

7500000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
Docker Registry on Object Storage

12500000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
Drupal

12650000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
Docker Registry on local disk

14000000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید