Cloud 1 Cloud 2 Cloud 3 Chakavak Main Character

در حال بارگزاری...

سرور مجازی (IaaS)

سرویس ابری زیرساخت (Infrastructure as a Service) نوعی سرور مجازی ابری است که با استفاده از رایانش ابری منابع مورد نیاز(مانند پردازنده، حافظه، ذخیره‌سازی، شبکه) را بر حسب درخواست مشتریان چکاوک در مدت زمان کمتر از ۱ دقیقه تامین نموده و با سیستم عامل مورد نیاز در اختیار کاربران قرار می دهد. سرور های ابری برای همه کسب‌وکارها جذاب است چرا که با رشد کسب و کار و اپلیکیشن زیرساخت به راحتی توسعه داده می شود و بر اساس میزان استفاده کاربر هزینه پرداخت می شود. در این سرویس کاربران با فراق خاطر صرفا بر توسعه اپلیکیش و سیستم های خود تمرکز نموده و پیکربندی و آماده سازی سرور های خود را با روش رایانش ابری به چکاوک می سپارند.

عنوان CPU RAM STORAGE IP TRAFFIC قیمت
ST1 1Core 1GB 40GB ۱ نامحدود

2600000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
ST2 2Core 2GB 80GB 1 نامحدود

5330000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
ST3 2Core 3GB 100GB 1 نامحدود

6240000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
ST4 4Core 4GB 150GB 1 نامحدود

10400000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
ST5 3Core 4GB 250GB 1 نامحدود

11960000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
ST6 4Core 6GB 500GB 1 نامحدود

20670000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
ST7 4Core 8GB 650GB 1 نامحدود

25610000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
ST8 6Core 8GB 800GB 1 نامحدود

32110000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
ST9 6Core 16GB 1024GB 1 نامحدود

40430000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
PT1 2Core 4GB 50GB 1 نامحدود

5200000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
PT2 4Core 4GB 50GB 1 نامحدود

7670000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
PT3 4Core 8GB 100GB 1 نامحدود

10400000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
PT4 8Core 8GB 100GB 1 نامحدود

15340000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
PT5 8Core 16GB 100GB 1 نامحدود

18070000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
PT6 10Core 16GB 150GB 1 نامحدود

21840000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
PT7 12Core 16GB 100GB 1 نامحدود

23010000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
PT8 14Core 16GB 150GB 1 نامحدود

26780000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
PT9 16Core 16GB 100GB 1 نامحدود

27950000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
PT10 16Core 32GB 150GB 1 نامحدود

34710000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
PT11 18Core 32GB 200GB 1 نامحدود

38610000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
PT12 20Core 32GB 150GB 1 نامحدود

39650000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
PT13 20Core 64GB 300GB 1 نامحدود

54600000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید
PT14 20Core 64GB 500GB 1 نامحدود

60190000 ریال/ماه

اکنون سفارش بدهید