logo
. . .

انجمن انفورماتیک ایران

مرکز داده چکاوک در راستای حمایت از تحقیق و پژوهش یکی از اعضای بزرگترین انجمن علمی حوزه انفورماتیک در ایران می باشد

انجمن انفورماتیک ایران یک انجمن علمی است که برای ترویج کاربردهای صحیح انفورماتیک و ایجاد ارتباط بین متخصصان این رشته در ایران فعالیت می‌کند.

این انجمن در مهر ۱۳۵۷ در تهران تأسیس شده است.

انجمن با برگزاری سخنرانی‌ها، سمینارها و کنفرانس‌های علمی سعی در رسیدن به اهداف خود دارد و دو نشریه به نام‌های گزارش کامپیوتر و مجله علوم رایانشی منتشر می‌کند.

مرکز داده چکاوک یکی از اعضای این انجمن بوده و پیوسته در راستای توسعه علمی خواهد کوشید.